Retrato Autoretrato

TÍTULO: Retrato Autorretrato.
AUTOR: Xosé Abad.
FICHA TÉCNICA: A exposición consta de 19 fotografías de 50 X 50 cm (aprox) a cor, listas para expor cos seus pés de foto.


Serie experimental na que se implica a cada personaxe na construcción do seu retrato - autorretrato. Os elementos que compoñen a obra final, son decididos e manipulados polo fotografado... a cor do fondo, os obxectos que amosan e a manipulación final sobre o soporte fotográfico. O vestiario neutro dos fotografados foi unha elección do autor para centra-la atención na expresión, na mirada, deixando de lado a moda e o tempo.

 • Alberto Carpo, Pintor
 • Alfonso Valenzuela, Actor
 • Anton Reixa, Realizador
 • Bernardino Grana, Escritor
 • Carmen Suarez, Pintora
 • Enrique Macias, Musico
 • Lino Braxe, Actor
 • Lois Pereiro, Actor
 • Manuel Ferrol, Fotografo
 • Manuel Maria, Escritor, Poeta
 • Manuel Rivas, Escritor, Periodista
 • Miguel Anxo F Vello, Escritor, Poeta
 • Paco Martin, Poeta, Escritor
 • Xaime Quessada, Pintor
 • Xaime Quessada, Pintor
 • Xavier Docampo, Escritor de Literatura Infantil
 • Xoti De Luis, Pintor
 • Sabino Torres, Escritor, Editor